Metodologie

Toto je pouze krátký úvod do učební metodologie CA Institute of Languages. Každá úroveň se svými cíli, jichž by mělo být docíleno během daného časového období, užitím určitého učebního materiálu, předpoklady, vývojivými stádii a aktivitami, má svou specifickou, detailní a moderně pojatou metodologii. Tato metodologie se neustále vylepšuje a vyvíjí a je užívána výhradně lektory CA Institute of Languages.

Hlavní součástí CA metodologie je fakt, že každý student je jiný a každý student potřebuje jiný přístup, který je mu směrován konkrétně jako studentovi cizího jazyka. Následující aspekty bereme v úvahu při sestavování kurzů pro naše studenty:

  • Úroveň požadovaného jazyka: stanoví se na základě písemného testu a následujícím pohovorem se studentem
  • Pozadí studenta (věk, zaměstnání, vzdělání, časové možnosti): toto nám umožňuje udržovat reálnou i produktivní rovnováhu při studiu jazyka během již tak vysokého časového vytížení našich klientů
  • Cíle studentů: Připravují se studenti na konkrétní zkoušku, snaží se splnit jazykové požadavky v práci/ve škole, připravují se na cestu do zahraničí, chtějí si udržet úroveň cizího jazyka? Pochopení toho, proč naši klienti studují cizí jazyk, pomáhá našim učitelům vytvořit detailní plán studia, tak aby bylo dosaženo těch nejlepších výsledků.

CA Institute of Languages certifikuje učitele angličtiny v rámci programu Metodické kurzy – TEFL/TESOL. Díky tomu držíme krok s nejmodernější metodologií výuky cizích jazyků. My v CA Institute of Languages věříme, že eklektická metoda je ta nejlepší, kombinování několika metodologií, tak aby nejlépe vyhovovali jednotlivým studentům. Každá metodologie ale obsahuje tyto základní pravidla:

  • Studium MUSÍ být zábavné: Bylo vědecky dokázáno, že klíčem k úspěchu studia cizího jazyka je se zbavit falešné představy, že postupuji příliš pomalu a zároveň se zbavit strachu hovořit cizím jazykem.
  • Gramatika a slovní zásoba by se měla vyučovat v kontextu reálných jazykových situací. . Neustálé opakování gramatických pravidel by odradilo i toho nejodhodlanějšího studenta. Před výukou naši učitelé seznámí studenta, jak bude nová slovní zásoba a gramatika vyučována a jaký bude mít vliv na plynulost v konkrétním jazyce a schopnost v něm komunikovat.
  • Jazykové učebnice jsou užitečným nástrojem, ale určitě ne tím nejdůležitějším prvkem ve výuce jazyka. My používáme různé zdroje materiálu, textů, poslechových aktivit a her k vytvoření lekce, která zabaví a zároveň i naučí.
  • Konverzace je důležitá!Lektoři CA Institute of Languages usilují o to, aby se zvyšovala schopnost studenta konverzovat v daném jazyce (i v nižších jazykových úrovních) a snaží se vést lekci co nejvíce v cizím jazyce.
  • Klient je cenným zdrojem svého vlastního vzdělávání a je pobízen si do hodin nosit články, příběhy a témata, která ho zajímají.
  • Dobrý vztah studenta a učitele je podstatný. Naši lektoři jsou studentům vždy k dispozici. Tímto způsobem si student vytváří přátelský vztah s učitelem a také touhu se neustále zlepšovat.

Naše metodologie je velmi úspěšná a máme tak mnoho spokojených klientů! Naše metody jsou vhodné jak pro úplné začátečníky, tak i pro ty nejpokročilejší studenty! Se svým pokrokem budete spokojení, protože kurz bude směrován konkrétně vašim potřebám a cílům.

EmailFacebookTwitterGoogle+