Metodologie CA KiDS

Metodologie výuky dětí v CA KiDS

Pro malé děti je získávání veškerých nových informací včetně jazyků, velice rychlé a hlavně přirozené. Čím menší s výukou druhého nebo dokonce i třetího jazyka začnou, tím jednodušeji a přirozeněji jazyk vstřebávají a naučí se ho používat. Metodologie výuky jazyků dětí je velice pestrá, a naši učitelé v CA KiDS využívají kombinaci několika metod k dosažení těch nejlepších výsledků. Děti v různém věku a vývojovém stupni mají odlišné potřeby výuky a vyžadují i odlišný přístup. Učitelé v CA KiDS jsou zkušení, svou prací nadšení a hodiny probíhají v zábavném duchu, ale zároveň se děti učí novým věcem.

Batolata a děti předškolního věku: Děti v tomto věku jsou jako houby, které absorbují vše kolem sebe a i cizí jazyk se učí závratnou rychlostí. Učitelé dětem poskytnou zábavné a zároveň bezpečné prostředí, ve kterém mohou děti objevovat a rozvíjet své schopnosti a sociální dovednosti v přirozeném cizojazyčném prostředí. Hlavním prvkem celé výuky je hra a učitelé využívají hraní a zpívání písniček k vytvoření základní slovní zábavy jako např. znalost čísel, barev nebo tvarů. Veškerá aktivita ve třídě je vedena v cizím jazyce a děti se jazyk učí přirozeně spolu s touhou komunikovat, tak aby se naučili rozumět a hovořit v cizím jazyce.

Děti a teenageři: výuková metodologie této věkové kategorie je vedena podobným způsobem jako u batolat, ale je více strukturovaná se zaměřením na rozvíjení již nabytých jazykových dovedností. Jazyková cvičení v písemné i ústní podobě se prokládají hrou, tak aby učitel udržel zájem dětí o dané téma. Jak děti rostou, rozvíjí se i gramatika a slovní zásoba a výuka je strukturovanější. Ale princip naší školy, že výuka by měla být zábava, zůstává i s přibývajícím věkem.

My v CA KiDS, rozumíme, že metoda výuky dětí se výrazně odlišuje od výuky náctiletých a dospělých a proto se při ní jednoduše nedá postupovat stejným způsobem. Výuka dětí nabízí své odměny i výzvy a k dětem se musí přistupovat hravým způsobem s veškerou trpělivostí.

EmailFacebookTwitterGoogle+