Příprava k maturitě

Tento kurz je určen:

Studentům maturitních ročníků středních škol a nástavbového studia, kteří budou nově skládat státní maturitní zkoušku v rozsahu základní úrovně z anglického jazyka.

Obsah kurzu:

  • Kurz připravuje na novou podobu státní maturity a odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – středně pokročilý.
  • Studium základní úrovně obtížnosti anglického jazyka je určeno těm, kteří se chtějí opravdu pečlivě připravit na komplexní maturitní zkoušku z anglického jazyka.
  • Studenti se připraví na náročné situace, otázky a cvičení, které je u státní maturity z čekají
  • Studenty připravíme na všechny tři části této povinné maturitní zkoušky – ústní zkoušku, didaktický test (2 subtesty – čtení a poslech) a písemnou práci.
  • Dozvíte se informace o průběhu, organizaci a obsahu nové maturity.
  • Kurz zahrnuje procvičování tématických otázek, cvičení a poslechů základní úrovně maturity z anglického jazyka.
  • Veškeré otázky týkající se maturitní zkoušky je možné kdykoliv konzultovat s lektorem

Pro více informací týkajících se těchto kurzů a cen, kontaktujte prosím jednoho z našich konzultantů.

EmailFacebookTwitterGoogle+