Konverzace

Tento kurz dále rozvíjí schopnost komunikace studentů angličtiny a zaměřuje se na jejich ústní vyjadřování vlastních názorů a myšlenek. Kromě konverzace kurz zahrnuje rozšiřování slovní zásoby, rozvoj socio-kulturní kompetence, opakování gramatiky, poslech, čtení a částečně i psaní. Učebnice a články poskytují spoustu materiálu a možností k diskuzím a debatám. Lekce začíná oceněným filmem a téma se dále rozvíjí pomocí literatury, žurnalistických textů a debaty. Komunikace se hodnotí dle plynulosti, výslovnosti, užívání konverzačních strategií jako schopností parafrázovat, rozšířené aktivní slovní zásoby a gramatiky. (kurz je veden v angličtině).

EmailFacebookTwitterGoogle+