Akreditace

CA Institute of Language je hrdým akreditovaným členem EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services).

EAQUALS je světovým lídrem v oblasti akreditace organizací zabývajících se výukou jazyků. Akreditace EAQUALS je zlatým standardem pro jazyková centra a vysoce respektovanou vizitkou dokonalosti. EAQUALS akredituje a zlepšuje kvalitu jazykového vzdělávání od svého založení v roce 1991. Pouze jazykové školy, které byly podrobeny důkladné inspekci a byly akreditovány, mohou používat logo akreditovaného člena. Akreditace EAQUALS je hlavním prostředkem, kterým poskytovatelé jazykových kurzů mohou prokázat jejich soulad s vysokými mezinárodními standardy určenými speciálně pro jazykové vzdělávací služby.

“CA Institute of Languages byl prověřován EAQUALS v březnu 2015 a dosáhl vysokých standardů požadovaných pro akreditaci. Výuka, učební programy, stejně jako organizace a samozřejmě studijní materiály, testování a hodnocení byly všechny posouzeny jako vysoce kvalitní. Bylo zjištěno, že škola věnuje velkou péči pro blaho svých klientů a zaměstnanců a všechny její publikované materiály jsou přesné a pravdivé.”

Eaquals Charters

CA Institute of Languages je také certifikovaným členem AJŠ, což je Sdružení pro kvalitu jazykových škol v České republice.
Zde jsou některé z našich certifikátů:

EmailFacebookTwitterGoogle+