Události

  • Večer s anglickým filmem (titulky) v pondělí v 17h
  • Verejny termín zkoušky TOEIC 25.11.2017 od 9h
  • Den otevrenych dveří 9.12.2017 od 11h