Burning at Stake of Jan Hus

Den upálení mistra Jana Husa