Mládež

V naší škole máme dvě skupiny školáků s různými cíly. V první skupině jsou studenti, kteří si buď chtějí vylepšit prospěch v daném jazyce a nebo k nám chodí jen tak pro zábavu. Ve druhé skupině jsou starší studenti, kteří se nejčastěji připravují k závěrečným zkouškám nebo maturitě.

Skupiny, ve kterých jsou mladší školáci se většinou skládají z maximálně 6 studentů. Jejich program se skládá ze zábavných činností, které stimulují stále rostoucí zájem o cizí jazyky.

U starších studentů je hlavním cílem udělat “maturitu” z angličtiny a naše kurzy jim pomohou připravit se na tuto zkoušku. Tito studenti dosáhnou podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky minimálně úrovně B1 a budou plně připraveni na všechny tři části maturity. Studenti pracují na cvičných testech, získávají nejnovější informace týkající se maturitní zkoušky a veškerou podporu našich učitelů.

Naši studenti se také účastní mimoškolních aktivit naší školy jako např. filmové večery, Halloween nebo vánoční party.

Plný balíček:

***Skupinové kurzy z výše uvedeného: 25 x 50 minutový kurz za 5.250 Kč
***Individuální výuka (1:1) z výše uvedeného: 18 x 50 minutový kurz za 10,170 Kč

Mini balíček:

***Skupinové kurzy z výše uvedeného: 10 x 50 minutový kurz za 2.100 Kč
***Individuální výuka (1:1) z výše uvedeného: 10 x 50 minutový kurz za 5.650 Kč

EmailFacebookTwitterGoogle+